יום שני, 28 באפריל 2014

Summit 2014: Open Source in Israel - Mean / Lior Kesos

http://mean.io is a great place to start if you want to write modern web apps like single page applications and mobile backends.
MEAN is an acronym and stands for MongoDB, Express, Angular and Node.
It's gaining serious traction in the world (2222 stars on github!) and has been adopted as a great starting point for js developers that want to use the same codebase in the client and the server.
I'll cover various topics like:
  • Why we wrote it?
  • Why people love it
  • How people use it in the wild (שטראוס, משרד ראש הממשלה)
  • Showcase
  • Demo
MP3

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה