יום שני, 30 באפריל 2012

134 The Zen of Python

רן שוחח מעל סקייפ עם מיקי טבקה על הזן של פייתון. (תרגום)

תרגום של "הזן של פיתון" לעברית


מיקי טבקה, אפריל 2012

The Zen of Python, by Tim Peters
הזן של פיתון מאת טים פיטרס
Beautiful is better than ugly
יפה עדיף על מכוער
Explicit is better than implicit
מפורש עדיך על מרומז
Simple is better than complex
פשוט עדיף על מסובך
Complex is better than complicated
מסובך עדיך על מתוסבך
Flat is better than nested
שטוח עדיף על מקונן
Sparse is better than dense#
דליל עדיף על צפוף
Readability counts
קריאות נחשבת
Special cases aren't special enough to break the rules
מקרים מיוחדים אינם מספיק מיוחדים כדי לשבור את הכללים
Although practicality beats purity
למרות שמעשיות עדיפה על טוהר
Errors should never pass silently
אסור ששגיאות יעברו בשקט
Unless explicitly silenced
אלא אם הושתקו בפרוש
In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess
סרבו לפיתוי לנחש כשאתם עומדים בפני דו משמעות
There should be one-- and preferably only one --obvious way to do it
צריכה להיות דרך אחת, ועדיף רק אחת, לעשות את זה
Although that way may not be obvious at first unless you're Dutch
למרות שיכול להיות שהדרך לא תהיה ברורה בהתחלה - אלא אם אתה הולנדי
Now is better than never
עכשיו עדיף על אף פעם
Although never is often better than *right* now
למרות שאף פעם בדרך כלל עדיף על "ברגע זה"
If the implementation is hard to explain, it's a bad idea
אם קשה להסביר את המימוש, זה רעיון גרוע
If the implementation is easy to explain, it may be a good idea
אם קל להסביר את המימוש, זה אולי רעיון טוב
Namespaces are one honking great idea -- let's do more of those
"מרחבי שמות" הם רעיון נפלא - בואו נעשה עודהקובץ נמצא כאן האזנה נעימה

להלן רשימת לינקים:

The Zen: http://www.python.org/dev/peps/pep-0020/
http://code.activestate.com/lists/python-list/287109/
http://dl.dropbox.com/u/706094/CommentsIntoCode.pdf 
- Waiting for Mr. Perfect (bit.ly/HW2Znn)

PyCon
=====
* 2200+ people, Santa Clara March 7
* Tutorial, main event, sprints
* Python is going mainstream
- Google, Netflix, SurveyMonkey ...
* Science
- NumPy/SciPy
- Pandas, matplotlib
- sage
- scikit-learn
* PyPy
* Python 3
- Libraries http://py3ksupport.appspot.com/
- Adconion example
* Talks - from very technical to sketching
* Videos at http://pyvideo.org/category/17/pycon-us-2012
- Had a live broadcast
- My recommendations:
- Guido's keynote: http://pyvideo.org/video/956/keynote-guido-van-rossum
- Make Sure Your Program Crashes: http://pyvideo.org/video/647/make-sure-your-programs-crash
- Permission or Forgivness: http://pyvideo.org/video/650/permission-or-forgiveness
- Scalability at YouTube: https://us.pycon.org/2012/schedule/presentation/128/
- Sketching a Better Product: http://pyvideo.org/video/957/sketching-a-better-product
- Pragmatic Unicode or How do I stop the Pain: http://pyvideo.org/video/948/pragmatic-unicode-or-how-do-i-stop-the-pain
- What you need to know about datetime: http://pyvideo.org/video/946/what-you-need-to-know-about-datetimes


Hickey's "Hammock Driven Development" which is excellent -
http://blip.tv/clojure/hammock-driven-development-4475586

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה